Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning