Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: Mødes på adressen

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende lejens størrelse.

6. Klage vedrørende lejens størrelse.

7. Klage vedrørende fraflytning.