Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 20. februar 2012
Mødested: Mødes på adressen

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende lejens størrelse.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse.