Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. december 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning