Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. december 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

2. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning