Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. oktober 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

42. Forhåndsgodkendelse

43. Forhåndsgodkendelse