Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. oktober 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

42. Forhåndsgodkendelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-50-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse

 

43. Forhåndsgodkendelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-51-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Forhåndsgodkendelse