Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. oktober 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-21-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning