Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. september 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

27.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-9-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted