Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Henvendelse fra lejerne vedrørende nævnets afgørelse om regulering af depositum

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

42. Klage vedrørende leje af vaskemaskine og tørretumbler

43. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning