Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

43. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning