Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

42. Klage vedrørende leje af vaskemaskine og tørretumbler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende leje af vaskemaskine og tørretumbler