Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. august 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

40. Henvendelse fra lejerne vedrørende nævnets afgørelse om regulering af depositum

Sagsnr.: 03.09.00-K02-23-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Henvendelse fra lejerne vedrørende nævnets afgørelse om regulering af depositum