Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. juni 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende mangler

21. Klage ved forbrugsregnskab

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning