Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. juni 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

22. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning