Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. juni 2019
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler