Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. maj 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

15. Klage vedr. lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-7-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejens størrelse

 

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-2-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-5-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning