Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

12. Klage ved istandsættelse ved fraflytning