Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 19. marts 2012
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

11. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-15-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

 

12. Klage ved istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-11 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage ved istandsættelse ved fraflytning