Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

27. Opkrævning af administrationsgebyr

28. Klage vedrørende lejen

29. Klage vedrørende forbrugsopgørelse

30. Klage vedr. fremsendt forbrugsopgørelse