Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

30. Klage vedr. fremsendt forbrugsopgørelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-4-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. fremsendt forbrugsopgørelse