Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

29. Klage vedrørende forbrugsopgørelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-1-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrugsopgørelse