Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. august 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

27. Opkrævning af administrationsgebyr

Sagsnr.: 03.09.00-K02-20-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Opkrævning af administrationsgebyr