Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

15. Klage vedrørende forbrug

16. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

17. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning