Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-55-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning