Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejens størrelse

5. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning samt lejens størrelse

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

7. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning