Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende lejens størrelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-44-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejens størrelse