Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 18. februar 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

6. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-61-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning