Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

40. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning m.v.

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning