Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. november 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

41. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-30-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning