Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. september 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

31. Tvist om forudbetalt leje

32. Klage vedrørende fraflytning