Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. september 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

30. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-12-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning