Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

33. Klage vedrørende lejestigning