Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

31. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-10-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

32. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-11-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

33. Klage vedrørende lejestigning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejestigning