Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. august 2015
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

33. Klage vedrørende lejestigning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-14-15 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejestigning