Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

8. Klage vedr. lejen m.v.

9. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning