Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

8. Klage vedr. lejen m.v.

Sagsnr.: 03.09.00-K02-48-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. lejen m.v.

 

9. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning