Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 17. marts 2014
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

9. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-46-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning