Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. december 2016
Mødested: På adressen

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse