Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. december 2016
Mødested: På adressen

Dagsordenpunkter

37. Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende indsigelse mod varslet lejeforhøjelse