Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

70. Klage vedrørende forbrugsregnskab m.v.