Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

48. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

49. Klage vedrørende mangler

50. Klage vedrørende mangler

51. Drøftelse om genoptagelse

52. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning