Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

48. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

49. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-16-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

50. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler

 

51. Drøftelse om genoptagelse

Sagsnr.: 03.09.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Drøftelse om genoptagelse

 

52. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-18-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning