Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

50. Klage vedrørende mangler

Sagsnr.: 03.09.00-K02-17-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler