Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

51. Drøftelse om genoptagelse

Sagsnr.: 03.09.00-G00-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Drøftelse om genoptagelse