Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. september 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

48. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-13-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning