Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. juni 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende registrering af m2

21. Klage vedr. istandsættelse ved fraflytning