Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. juni 2014
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

20. Klage vedrørende registrering af m2

Sagsnr.: 03.09.00-K02-3-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende registrering af m2