Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende separate opkrævninger

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning