Udvalg: Huslejenævn
Mødedato: 16. april 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende separate opkrævninger

Sagsnr.: 03.09.00-K02-35-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende separate opkrævninger

 

13. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-34-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

 

14. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.09.00-K02-26-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning